Podchorąży Henryk Kleinert

Podchorąży Henryk Kleinert

Podchorąży Henryk Kleinert

Podchorąży Henryk Kleinert, kawaler Orderu Virtuti Militari, żołnierz 1 baterii 4 Dywizjonu Artylerii Konnej odegrał ważną rolę w przeprawie dział do miasta od strony Rogozina. Został przez swojego dowódcę wysłany dla sprawdzenia, czy „przejazd z działami do miasta w ogóle jest możliwy”. Opisywany przez nas wcześniej Konstanty Hartingh pełne zaufanie miał wyłącznie do swoich ludzi. Okazało się, że „tylko część drogi niewidoczna jest dla nieprzyjaciela, zaś na przestrzeni około pół kilometra odsłonięta dla przeciwnika, który obsadził szosę warszawską, skąd ostrzeliwał zwiad.” Podchorąży Kleinert odnalazł jednak drogę, którą pluton bez strat, choć ostrzeliwany z boku, dotarł do Płocka. Dzięki artyleryjskiemu działu w mieście udało się zburzyć dwie barykady nieprzyjaciela.

Źródła: Konstanty Hartingh, Opis walk stoczonych w obronie Płocka przez 1 baterię 4 Dywizjonu Artylerii Konnej w dniach 17-19 sierpnia 1920 r., „Notatki Płockie” 2010 nr 2 (233), s. 35-39

Zarys Historii Wojennej 4-go Dywizjonu Artyleryji Konnej , Warszawa 1929

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/publication/edition/49171?id=49171