Nadanie Krzyża Walecznych

Nadanie Krzyża Walecznych

Nadanie Krzyża Walecznych

Właściwa część uroczystości miała miejsce na Pl. Floriańskim. Najpierw o godz. 12.00 odbyła się polowa msza św. Po nabożeństwie nastąpiła dekoracja herbu miasta oraz jego obrońców. Ordery Virtuti Militari z rąk Marszałka otrzymało 15 osób, Krzyże Walecznych – 64 osoby. Byli wśród nich m.in. dowódca przedmościa płockiego Janusz Mościcki, francuski inż. mjr. Albert de Buré, mjr Gustaw Przychocki, Marcelina Rościszewska czy Janina Landsberg-Śmieciuszewska, byli też płoccy harcerze.

Przyjazd Naczelnika Państwa zapewne został w sercach świadków na długo: „Za zachowanie męstwa i siły woli w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach, w jakich znalazło się miasto, za męstwo i waleczność – mianuje miasto kawalerem Krzyża Walecznych”, powiedział Marszałek, po czym przypiął krzyż do specjalnie wykonanej przez Czesława Idźkiewicza poduszki z herbem Płocka, niesionej przez dwóch członków Rady Miejskiej.

Nadanie Marszałkowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Płocka odbyło się w płockim ratuszu, w tej samej sali, gdzie zebrał się ostatni Sejm przed odrodzeniem Rzeczypospolitej. Z tej okazji wiceprezes Rady Miejskiej Lutyński wygłosił przemówienie z uzasadnieniem niepozostawiającym wątpliwości, że „dzięki niepospolitym zaletom umysłu i serca”, Piłsudski na swój tytuł zasługuje. Naczelnik odwzajemnił się komplementem: „Przyjęcie zgotowane tu u was pozostawi mi niezatarte wspomnienie”.

Z ratusza Naczelnik pojechał na cmentarz garnizonowy na groby obrońców Płocka poległych w sierpniu 1920 r.

Źródła: Grzegorz Gołębiewski, Wizyty dostojników państwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku 1918-1939, Płock 2008

Tadeusz Świecki, Franciszek Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego, Warszawa 1932