100 rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych

100 rocznica bohaterskiej obrony Płocka