Krzyż za Męstwo i Odwagę

Krzyż za Męstwo i Odwagę

Krzyż za Męstwo i Odwagę

Krzyż za Męstwo i Odwagę 206 Ochotniczego Pułku Piechoty Armii Ochotniczej i Obrony Płocka, ustanowiony przez dowództwo 206 opp w grudniu 1920 r. został zatwierdzony przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Krzyże przyznawała specjalnie powołana kapituła. Z 42 nadanych odznaczeń, większość trafiła do obrońców Płocka, ale nie tylko. Według statutu krzyż otrzymywały osoby, które „bądź jednorazowo wyróżniły się czynem męstwa i odwagi w boju na odcinku b. D-twa Dolnej Wisły […] bądź też w wyraźny i wybitny sposób z nim współdziałały”. Wręczenie odznaki nastąpiło w niedzielę 20 marca 1921 roku w Płocku. Pierwszy etap uroczystości odbył się na specjalnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Major Janusz Mościcki udekorował Krzyżem poduszkę z herbem miasta. Potem obchody przeniosły się do kaplicy II Gimnazjum Męskiego (późniejszej Małachowianki) – szkoły, podobnie jak miasto Płock, odznaczonej Krzyżem za Męstwo i Odwagę. Mszę św. odprawiał ks. Godlewski – „Ojczyzna również nagradza zasłużone, a wierne jej dzieci” podkreślił w homilii. Wzruszającym był moment, kiedy dyrektor Olszowski przypinał odznaczenie do sztandaru szkoły. Podczas krótkiej akademii wystąpili uczniowie szkoły: Tadzio Jeziorowski i Józef Kaczmarski. Punktualnie o godz. 14.00 kapituła udała się do I Gimnazjum Żeńskiego, gdzie odbyła się dekoracja Krzyżem Płockiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i przełożonej Marceliny Rościszewskiej. Krzyż dla PCK odebrała „D-rowa Beczkowiczowa” [Jadwiga], która podczas obrony miasta osobiście opatrywała rannych. Krzyże opatrzone były numerami. Listę odznaczonych przedstawimy w kolejnym poście. Źródła: „Kurjer Płocki”, nr 69 z 25 marca 1921, s. 1-2 K.J. Waluś, H.J. Waluś, Krzyż za Męstwo i Odwagę, „Notatki Płockie”, 2010 nr 1, s. 31-33 Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018