Bohdan Maciejowski

Bohdan Maciejowski

Bohdan Maciejowski

Bohdan Maciejowski (1900-1939?) – harcerz, legionista, kawaler Krzyża Walecznych, uczestnik obrony Płocka 1920. Absolwent Jagiellonki, do 1938 r., po ukończeniu Szkoły Podchorążych i Oficerskiej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie, zawodowy wojskowy. Na rok przed wojną rozpoczął cywilną pracę w geodezji, w kampanii wrześniowej brał udział w obronie Warszawy i w 1939 r. na ulicach stolicy widziano go po raz ostatni. O Maciejowskim już pisaliśmy przy okazji wymienienia grupy odznaczonych harcerzy, ale nowo odnalezione informacje o nim i o niezwykłych kobietach z jego rodziny skłoniły nas do powrotu do Maciejowskich. Matka Bogdana, Janina z Miszewskich Maciejowska przez 17 lat (1911-1928) była nauczycielką języka francuskiego w Jagiellonce (począwszy od Gimnazjum Polskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Płocku). Jej postać można znaleźć na kartach powieści „Szajka”, autorstwa innego harcerza i jagiellończyka odznaczonego KW , Stefana Łosia, gdzie skrywa się pod wdzięcznym pseudonimem „Francuzka”. Dobrze wspominana przez uczniów nauczycielka, oprócz najmłodszego syna miała dwie piękne córki. Najstarsza Zofia, jeszcze przed I wojną światową zaangażowała się w ruch lewicowy. Tam poznała męża Tadeusza Żarskiego, polskiego działacza socjalistycznego i komunistycznego. W wyniku różnych zawiłości losu trafili do ZSRR. Żarski w trakcie stalinowskich czystek został aresztowany, skazany na śmierć i rozstrzelany w 1934 r., Zofia – po kilkuletnim pobycie w GUŁAG-u , została stracona w 1941 r. Dwaj synowie ulegli rusyfikacji. Młodsza córka – Pola Maciejowska, właść. Paulina Maciejowska (1899-1920) po ukończeniu szkoły średniej w Płocku, podczas I wojny światowej studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zaangażowała się w działalność ruchu robotniczego (m.in. PPS). Brała udział w II Powstaniu Śląskim. 10 listopada 1920 roku Pola Maciejowska została aresztowana w Bytomiu, a następnego dnia znaleziono ja powieszoną w celi. Miasto huczało od plotek. Grób Poli znajduje się na cmentarzu przy ul. Kraszewskiego w Bytomiu. Pamięć o młodej Maciejowskiej jest żywa, gdyż wiele lat jej imię nosił miejski rynek i nadal patronuje jednej ze szkół podstawowych. Źródło: „Zeszyty Jagiellońskie”, nr 114 z października 2016, s. 21-26 https://www.facebook.com/slaskzbuntowany/posts/2612911072257891/