Adam Hetkowski

Adam Hetkowski

Adam Hetkowski

Adam Hetkowski (1899-1974), kawaler Krzyża Walecznych, stelmach. Mąż Janiny z Pączkowskich, ojciec trzech córek i dwóch synów. Całe lata był płockim rzemieślnikiem, zajmował się w swoim warsztacie położonym za rogatkami dobrzyńskimi produkcją wozów towarowych, konnych, bryczek. Wnuk Wojciech Hetkowski wspomina go jako uczciwego, towarzyskiego człowieka. W 1920 roku zrobił to, co należało. „Bolszewicy znajdowali się w rejonie ul. Królewieckiej obok Urzędu Monopolowego, skąd ostrzeliwali barykadę ogniem karabinu maszynowego. Aby zlikwidować to zagrożenie żołnierze pod dowództwem Adama Hetkowskiego przeprowadzili śmiały wypad. Piotr Rogoziński przeprowadził ich z barykady w taki sposób, że skrycie podeszli do stanowiska nieprzyjaciela”, napisał historyk wojny polsko-bolszewickiej Grzegorz Gołębiewski. Źródło: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/obrona-plocka-1920-jak-miasto-zasluzylo-na-odznaczenie-krzyzem-walecznych/