Kpt. Albert de Bure

Kpt. Albert de Bure

KPT. ALbert de bure

Kpt. Albert de Bure (1883-1928), czyli „kandydat na zawziętego Polaka”. Pochodził ze starej rodziny francuskiej, w 1919 r. wraz z Armią gen. J. Hallera przyjechał do Polski, tu ożenił się z Polką i wstąpił do Wojska Polskiego. Polskę traktował jak drugą Ojczyznę. W 1921 roku kpt. inż. Albert de Bure z Grupy Fortyfikacyjnej nr 10 był kierownikiem robót fortyfikacyjnych odcinka Płock. 

Powstała linia obronna przedmościa o długości 6 km. Zaprojektowana przez bohaterskiego Francuza biegła półkolem w odległości  1-1,5 km od miasta.

De Bure miał się zapisać w pamięci płocczan nie tylko jako fortyfikator, ale i obrońca.  Z rewolwerem w ręku zmuszał uciekającą przed atakiem Kozaków piechotę do walki. O ile środki wydają się kontrowersyjne, to skuteczność w mobilizacji żołnierzy była tak duża, że kapitan de Bure został za udział w obronie Płocka nagrodzony orderem Virtuti Militari i awansem do stopnia majora. W 1922 roku wyjechał z Polski na Kubę, a potem do Kostaryki (Meksyku?), gdzie zmarł w 1928 r.

Źródło: 

Grzegorz Gołębiewski,  Kpt. inż. Albert de Bure – Francuz w obronie Płocka, „Notatki Płockie” 2007, nr 4, s. 23-27

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920. Dni krwi i chwały, Warszawa 2020