Por. Iskander Achmatowicz

Por. Iskander Achmatowicz

Por. Iskander Achmatowicz

Porucznik Iskander Achmatowicz (1896-1940/41?) pochodził z dość zamożnej rodziny tatarskiej. Rozpoczął służbę w armii carskiej, potem walczył w szeregach armii polskiej. W lipcu 1920 roku trafił do Tatarskiego Pułku Ułanów im. Pułkownika Mustafy Achmatowicza. Wkrótce pułk został wycofany z frontu i skierowany do Płocka, wzmacniając obsadę przedmościa płockiego.  Najwięcej ze swoim pułkiem dokonał w okolicach ul. Warszawskiej. Na czele 14 ludzi ze znalezionym na ulicy karabinem maszynowym ruszył na prawe skrzydło obrony i po utworzeniu zaimprowizowanej barykady zablokował most od wschodu. W czasie wymiany strzałów jeden ułan zginął, drugi został ranny. Zapanował popłoch, który Achmatowicz  potrafił spokojem i doświadczeniem opanować.

Po zapadnięciu zmroku i nadejściu posiłków Achmatowicz mógł się ze swoimi ludźmi i ciałem zabitego ułana ewakuować się na lewy brzeg Wisły.  

Bohaterski Tatar stał się popularny w Płocku, wymieniany w różnych rozkazach, na pamiątkę podarował miastu lancę z proporcem tatarskiego pułku ułanów.

Po wojnie  zamieszkał w rodzinnym majątku koło Wołożyna na Kresach Wschodnich. W 1940 roku został aresztowany przez NKWD i dalsze jego losy nie są znane. Najprawdopodobniej został zamordowany lub zmarł w więzieniu w 1940 lub 1941 roku.

Źródło: Grzegorz Gołębiewski, Por. Iskander Achmatowicz – Tatar w obronie Płocka 1920 r., „Notatki Płockie” 2008 nr 1, s. 23-27