Helena Mijakowska i Janina Kąkolewska

Helena Mijakowska i Janina Kąkolewska

Helena Mijakowska i Janina Kąkolewska

Helena Mijakowska oraz Janina Kąkolewska (1903 – ?), harcerki wymienione w rozkazie pochwalnym komendantki żeńskich drużyn płockiego hufca ZHP Julii Kisielewskiej, odczytanym 10 kwietnia 1921 roku w obecności Józefa Piłsudskiego. Julia Kisielewska, przełożona II Gimnazjum Żeńskiego i Państwowego Gimnazjum Nauczycielskiego im. Zofii Bukowieckiej, wspomina w zarysie historii szkoły zarówno „straszną wiadomość o wtargnięciu nagłem” bolszewików do Płocka, jak i bohaterskie zachowanie druhny Heleny Mijakowskiej. Na ul. Misjonarskiej została postrzelona w nogę, nosząc wodę żołnierzom na barykady. Przez pół roku leczyła się w szpitalu. Druhna Helena była zapewne uczennicą Kisielewskiej, skoro już w 1921 roku znalazła się w gronie maturzystek. „Pracowitością i zamiłowaniem do nauki przezwyciężyła znaczne trudności i zrównała się z kursem w przygotowaniu do matury”, podkreślała przełożona. O druhnie Janinie Kąkolewskiej wiemy mniej. Rozkaz wspomina o jej „pełnym odwagi i przytomności umysłu zachowaniu w obliczu wroga podczas najazdu bolszewickiego”. Julia Kisielewska w swojej laudacji zauważa bohaterską postawę wszystkich płockich druhen, ich wielkie zasługi w obronie miasta przed bolszewikami, współdziałanie z wojskiem w obronie kraju. Harcerki pracowały w biurach wojskowych, pomagały przy robieniu okopów i zdobywały bieliznę dla żołnierzy. Dla opieki nad walczącymi, zorganizowały gospodę, w której wydawały ponad 300 obiadów dziennie i donosiły żywność obrońcom barykad. Gdy była taka potrzeba, stawały pośród walczących w pierwszym szeregu, by w czasie walk ulicznych smarować tłuszczem rozgrzane karabiny i podawać je żołnierzom. Nie mniej ważna była też niesiona przez nie pomoc moralna – harcerki starały się wlewać otuchę w serca upadającym na duchu żołnierzom, pisze Norbert Wójtowicz. Dziewczyny z Płocka nie zawiodły! Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018 https://www.polska1918-89.pl/pdf/ploccy-harcerze-w-wojnie-polsko-bolszewickiej,5185.pdf