9 kompania telegraficznej jazdy

9 kompania telegraficznej jazdy

9 kompania telegraficznej jazdy

Trzynastu żołnierzy 9 kompanii telegraficznej jazdy ppor. Zbigniewa Brodzińskiego, stacjonującej w koszarach przy pl. Dąbrowskiego na wschodnich krańcach miasta.
Jednostka wykazała się wielkim męstwem już pierwszego dnia walk o Płock. Dowódca w obliczu ataku bolszewików nie stracił zimnej krwi. Rozkazał wywieźć z koszar cały sprzęt i, ku zaskoczeniu nieprzyjaciela, telegrafiści zaatakowali na Placu Floriańskim i dotarli aż do barykady przy poczcie. Ppor. Brodziński i dwóch żołnierzy otrzymali ordery Virtuti Militari. Ze źródeł wynika, że kolejnych 13 żołnierzy odebrało swoje odznaczenia – Krzyże Walecznych – 3 maja 1921 r. w Kaliszu. Rannych zostało 9 żołnierzy kompanii.
Warto przy tym zaznaczyć, że 15 maja 1921 r., ponad miesiąc później niż Płock, Piłsudski odwiedził Kalisz, wręczając bohaterom ordery Virtuti Militari i sztandar żołnierzom 29 pułku Strzelców Kaniowskich. Jak wynika z relacji „Gazety Kaliskiej”, program uroczystości przypominał ten, który zrealizowano w naszym mieście. Kaliszanie równie gorąco witali Marszałka.
Źródła:
Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018
https://niepodlegla.gov.pl