Harcerze

Harcerze

Harcerze

Za udział w wojnie polsko-bolszewickiej Krzyżem Walecznych odznaczonych zostało 13 harcerzy nie tylko obrońców Płocka, ale także służących w wojsku i walczących na innych odcinkach frontu. O tych najbardziej znanych pisaliśmy, w dzisiejszym poście wymieniamy ku pamięci nazwiska innych bohaterskich młodych ludzi. Jan Gołkowski – lat 18 Stefan Górzyński (1901-1979) – lat 18, leśnik, absolwent II Gimnazjum Państwowego (późniejszej Małachowianki) z 1922 r. , podczas II wojny światowej był żołnierzem AK i więźniem obozów koncentracyjnych. Po 1945 r. pracował w resorcie leśnictwa. Wiktor Łebkowski – lat 21, Bohdan Maciejowski – lat 19, członek komendy chorągwi, Stanisław Wojciechowski – lat 20, Jerzy Zapaśnik (1902 – ?) – lat 18, pierwsze z ośmiorga dzieci Florentyna i Marii Zapaśników, członek komendy chorągwi. Pułkownik Florentyn Zapaśnik jako przedstawiciel wojska wchodził w skład Okręgu Płockiego ZHP. „Poczucie hołdu i czci dla poległych (…) domaga się od nas pełnego uświadomienia sobie tego, co zdziałały wola i czyn umarłych, a także przekazanie ich ofiarnej siejby przyszłym pokoleniom.” Źródła: Benedykt Sandomierski, Michał Kacprzak, Dzieje harcerstwa płockiego 1912-2012, Płock 2013 Andrzej Jerzy Papierowski, Jerzy Stefański, Płocczanie znani i nieznani, Płock 2002, str. 193 Władysław Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914-1921, Warszawa 1930