4 CZERWCA 1920

4 CZERWCA 1920

4 CZERWCA 1920

Po święcie Bożego Ciała, w piątek, 4 czerwca, „Kurjer Płocki” nie ukazał się. Nie był to w Płocku dzień jak co dzień. Matury, matury, egzaminy… Młodzież nie narzekała na brak zajęć. Do matur ustnych przystąpili uczniowie I gimnazjum, czyli Jagiellończycy. Ale – uwaga! – opłacało się pilnie uczyć. Na mocy zezwolenia „Ministerjum Oświaty” od egzaminów ustnych zwolnieni zostali w całości lub częściowo ci uczniowie ósmej klasy, którzy przebywali w zakładzie „już 2 lata”, z wypracowań piśmiennych otrzymali ocenę dobrą, a przynajmniej dostateczną bez żadnych zastrzeżeń, no i nie mieli „dwój” na okres. 4 czerwca odbywały się też egzaminy do Żydowskiego Koedukacyjnego Gimnazjum Humanistycznego w Płocku. Społeczność żydowska w 1920 roku stanowiła w Płocku blisko 30% ogółu mieszkańców. Z tym czerwcowym dniem wiąże się jeszcze jeden fakt, który, bez fajerwerków, posuwał naprzód edukację w mieście. Otóż zebranie członków w drugim terminie, właśnie 4 czerwca, było krokiem w kierunku upaństwowienia Szkoły Udziałowej Żeńskiej, która od jesieni 1920 r. działała jako I Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. hetmanowej Reginy Żółkiewskiej pod kierunkiem tej samej przełożonej – Marceliny Rościszewskiej. Tymczasem bolszewicy atakują. Jednak po zdecydowanej kontrofensywie armia polska osiągnęła linię rzek: Ponji-Wilji-Swerecza i Mordwy. Na północ od Dniepru sprzymierzone wojska ukraińskie atamana Symona Petlury posunęły się na linię rzeki Olszanki.