22 CZERWCA 1920

22 CZERWCA 1920

22 CZERWCA 1920

Noc świętojańska coraz bliżej. Miasto przygotowuje się do uroczystości wianków. Wojenna przerwa tylko zmobilizowała płocczan do organizacji barwnego widowiska. Za oprawę odpowiada Płockie Towarzystwo Wioślarskie. W programie: żywe obrazy, ognie sztuczne, korowody łodzi oświetlonych i odpowiednio dekorowanych, śpiewy chórów, rejsy statkiem. Dochód przeznaczony będzie na plebiscyty. „Kurjer Płocki” wyszedł „dosłownie” frontem do klienta i dwa lata temu zawiesił skrzynkę redakcyjną w witrynie Księgarni Ziemi Mazowieckiej. Ale „publiczka”, ( wg „Słownika Języka Polskiego” lekceważąco o publiczności mającej niezbyt wyszukane potrzeby kulturalne) nie mogła zrozumieć jej przeznaczenia i trafiały do skrzynki różne śmieci bądź zwykła korespondencja albo po prostu ją niszczono. Skrzynka zatem od dwóch dni wisi w podwórzu „Hotelu Polskiego” przy Kolegialnej, przy lokalu redakcji „Kurjera Płockiego”. Przypadkiem dowiadujemy się, że na czarną listę redaktorów „Kurjera” trafili też urzędnicy Magistratu. „Władze municypalne w tak niebywały nigdzie sposób w r.b. potraktowały przedstawicieli „Kurjera Płockiego” na posiedzeniach Rady Miejskiej, że ci zaprzestali informować publiczność Płocka o ich działalności”. To na marginesie odpowiedzi dla przełożonej Marii Gutkowskiej na list w sprawie niedostatecznych warunków higienicznych w płockich piekarniach. Zasłużona płocczanka, pedagog, była jedną z najbardziej aktywnych czytelniczek, ale tym razem wyczerpującą odpowiedź Wydziału Zdrowia Publicznego redakcja potraktowała z aprobatą. Kontrolowano sklepy, domy, podwórza, piekarnie, zakłady fryzjerskie. Polecamy interesującą polemikę sprzed 100 lat! Na zdecydowanie większe rozpropagowanie i uwagę zasługuje wystawa robót ręcznych dzieci ze szkół powszechnych. Można obejrzeć roboty z gliny i zwykłe wycinanki, a także prace introligatorskie. Towarzystwo Kresów Pomorskich zaprasza do szkół średnich na Pomorzu, szczególnie uczniów pochodzących z byłego Królestwa lub reemigrantów. O nabywanie Pożyczki Odrodzenia apeluje tym razem Antoni Olszewski, minister przemysłu i handlu. Tymczasem na froncie północnym ataki na linii rzeki Auty zostały odparte. Na Polesiu trwają zacięte walki. Oddziały kawalerii bolszewickiej po śmierci z rąk Polaków dowódcy jednej z brygad 11 dywizji nieprzyjacielskiej zostały zmuszone do panicznego odwrotu. „Na Podolu drobne utarczki”.