2 LIPCA 1920

2 LIPCA 1920

2 LIPCA 1920

Wszystkie szable na pokład! Starosta płocki ogłosił właśnie, że „ludność obowiązana jest dostarczyć wszelkie posiadane przez nią szable, jakie mogą być użyteczne w wojsku”. Lepiej nie ukrywać broni, bo za to grożą surowe kary. Płockie elity dochodzą do wniosku, że sytuacja w mieście dojrzała do podjęcia zdecydowanych kroków i uporządkowania organizacyjnego sił antybolszewickich. Wojna coraz bliżej, a naród sprawia wrażenie, jakby nie zupełnie zdawał sobie z tego sprawy. Związek Obrony Ojczyzny 2 lipca zwołał walne zebranie swych członków oraz Pogotowia Wojennego „celem ożywienia i rozszerzenia działalności w związku z groźnym położeniem Państwa”. Na słupach miejskich Magistrat rozplakatował oświadczenie, że polityka jego zarówno „w linji opałowej, jak i żywnościowej dąży do samozaopatrzenia się ludności na okres zimowy”. Pora więc najwyższa, aby mieszkańcy pomyśleli o zaopatrzeniu miasta w torf, drewno, węgiel itp. Redakcja „Kurjera Płockiego” zamieszcza sprostowanie. Ze względu na pobór do wojska w płockiej organistówce po wakacjach nadal „czynny” będzie tylko trzyletni, a nie – jak planowano – pełen czteroletni kurs. Egzaminy odbędą się 16 września. Szkoła była znana w mieście, dobrze kształciła muzycznie. W mieście bawiła kolejna celebrytka – p. Helena Bocheńska, emigrantka przybyła z „Dalekiego Wschodu”. W Płocku długie lata mieszkał przyrodni brat jej ojca, rejent Lubowidzki. „Pani Bocheńska udziela w rozmowach z przyjaciółmi wiele opisów silnych wrażeń wschodnich i wiele cennych informacji o Polakach tam przebywających”. Drukarnia „Kurjera Płockiego” zamieszcza „ogłoszenie własne”. Jak widać, portfolio sprzed 100 lat robi wrażenie. Tymczasem na froncie na północ od jeziora Dołgoje oddział polskiej piechoty zdobył wieś Ugły. Na południe od Bobrujska nasza armia odniosła sukcesy w rejonie Szaciłek. Artyleria w rejonie Prypeci zmusiła do odwrotu flotyllę pancernych statków bolszewickich. Na linii rzeki Uborczy nieprzyjaciel przegrupowuje siły. Walki w rejonie Korca „toczą się ze zmiennym szczęściem”.