31 MAJA 1920

31 MAJA 1920

31 MAJA 1920

W poniedziałek 31 maja 1920 r. „Kurjer Płocki” nie ukazał się, ale wiemy, że tego dnia odbyło się „zebranie ogólne stowarzyszonych okręgu płockiego w celu wyboru członków władz do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego” mieszczącego się w obecnej siedzibie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6. Zebraniu przewodniczył pan Władysław Płoski, zaś do władz gubernialnych jako II zastępca Dyrekcji Szczegółowej wszedł jego brat Antoni. „Z wniosków podjęto projekt podniesienia pensji urzędnikom z powodu drożyzny –do 25 proc”. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie to jedna z najstarszych i najpoważniejszych instytucji społecznych, gospodarczo-finansowych o charakterze użyteczności publicznej w Płocku. Do założonego w 1825 roku towarzystwa przystąpić mogli właściciele dóbr opłacający powyżej 100 zł podatku. Drobna szlachta i chłopi byli wykluczeni. Do Towarzystwa należał rząd z częścią dóbr narodowych. „Była to przez długi czas jedyna polska instytucja, do której społeczeństwo miało możność wysyłania swych przedstawicieli drogą wyborów”, piszą Tadeusz Świecki i Franciszek Wybult w swojej monografii „Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania Państwa Polskiego”. Tymczasem na froncie między Dźwiną a Prypecią wielka ofensywa bolszewicka rozpoczęta rzuceniem wielkich sił na front między Dźwiną a Prypecią została w ostatnich dniach zupełnie zatrzymana. Na Ukrainie kilkugodzinne ataki armii Budionnego w kierunku linii kolejowej Krystynów- Sopowice zostały odparte, a bolszewicy zmuszeni do wycofania.