1 CZERWCA 1920

1 CZERWCA 1920

1 CZERWCA 1920

Poczucie odpowiedzialności za Polskę króluje na łamach „Kurjera Płockiego”. Czytelnik zachęcany jest do aktywnego patriotyzmu, który nie tylko słowem, ale i czynem obywatelskim potwierdzić należy. Kampania marketingowa Pożyczki Odrodzenia odwołuje się do umiłowania ojczyzny, poczucia narodowej wspólnoty („Aby nie zabrakło Twojej cegły w fundamencie pod gmach państwowości polskiej”). Pewnie trafia do odbiorcy skoro w tej samej gazecie znajdujemy informacje o zadeklarowaniu na Pożyczkę Odrodzenia sumę 10 600 marek przez pracowników Urzędu Skarbowego Podatków i Opłat Skarbowych w Płocku. Ci sami pracownicy odprowadzają po pół procent swojego wynagrodzenia na cele plebiscytowe. „O reorganizację naszej działalności dobroczynnej” w dużym artykule publicystycznym występuje wspominany wielokrotnie kierownik literacki „Kurjera Płockiego” Konstanty Modliński. Musiał być bardzo zniecierpliwiony żebractwem na ulicach, nieskoordynowanym kwestowaniem na ubogich, brakiem pomocy instytucjonalnej, skoro napisał tak pełen emocji tekst. Tekst interesujący, proponowane rozwiązania sprzed 100 lat nowoczesne. Modliński już wówczas w „grodzie Konrada” chciał ubogim dawać wędkę, nie rybę. Warto przeczytać. Tymczasem na froncie na północ od Prypeci sytuacja dla nas pomyślna. W okręgu między Dołhinowem a Krzywiczami trwały zacięte walki, w których Polacy wzięli 250 jeńców. „Na Ukrainie rozgrywa się od kilku dni wielka bitwa kawaleryjska w rejonie Lipowiec –Dziunhowce – Samoporodek, przybierając dla nas bardzo pomyślny obrót. (…)”