18 CZERWCA 1920

18 CZERWCA 1920

18 CZERWCA 1920

W kinoteatrze „Corso” publiczność ponownie ogląda „znakomity obraz” wytwórni francuskiej „Skowronek”. W Płocku, przy ul. 3 Maja, powstała pierwsza polska olejarnia. Wprawdzie istnieje, jak dotąd w mieście pięć olejarni „niechrześcijańskich”, ale to, zdaniem „Kurjera Płockiego”, nie to samo. Zakład założyło trzech dzielnych przemysłowców, którzy jak najbardziej zasługują na wsparcie, choć na razie przedsiębiorstwo oferuje tylko olej i kaszę gryczaną. „Zakład urządzono higienicznie i czyściutko”. O przestrzeganie zasad higieny w liście do redakcji apeluje przełożona Maria Gutkowska. Wspomina złote czasy Towarzystwa Higienicznego, kierowanego przez doktora Aleksandra Macieszę. Towarzystwo prowadziło wizytację między innymi piekarń. Brakuje tego teraz. Przełożoną powoduje troska o zdrowie powierzonych jej wychowanic, czemu trudno się dziwić. 18 czerwca odbyło się ostateczne ogólne zebranie udziałowców Szkoły Żeńskiej w celu upaństwowienia placówki. Stroną prawną zajął się ks. prałat Lasocki. W Małachowiance jubileusz 50-lecia pracy obchodzi wieloletni nauczyciel Władysław Skorupski. 35 lat pracował jako pedagog w szkołach powszechnych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w szkolnej kaplicy, później odbyły się laudacje i popisy uczniów na cześć jubilata, a radosny wieczór towarzyski przeciągnął się do północy. Właśnie odbywało się pierwsze zebranie Towarzystwa Muzycznego „Lira”. Zapał do muzykowania był ogromny, ale… „Spośród 81 członków czynny udział w zebraniu wzięło 29. U nas tak zawsze. Słomiany ogień błyska i gaśnie!”, komentuje redakcja. Chyba nie do końca tak się stało. „Lira” do dziś jest wśród płocczan pamiętana jako synonim obywatelskiego zaangażowania w działalność kulturalną i dobrego gustu muzycznego. Trwa wizyta pasterska w dekanacie płockim. W Sikorzu jednocześnie odbędzie się konsekracja nowego kościoła. Dwie z wizytowanych wówczas miejscowości: Imielnica i Trzepowo dziś są osiedlami Płocka. Tymczasem na froncie północnym trwa silna działalność wywiadowcza. W rejonie Nowosiółek i w Gierezynie Polacy zniszczyli dwa mosty. Na Polesiu bolszewicy intensywnie kontratakują w okolicy miejscowości Krasiołówko-Czerewacz.