17 CZERWCA 1920

17 CZERWCA 1920

17 CZERWCA 1920

Dziesięć tysięcy marek na zakup Pożyczki Odrodzenia przeznaczyła młodzież koedukacyjnego Żydowskiego 8-klasowego Gimnazjum przy ul. Kolegialnej. „Piękny czyn, mamy nadzieję, że będzie powszechnie naśladowany przez patriotycznie myślący ogół żydowski w Płocku i okolicy oraz wszystkich bez wyjątku obywateli.” Ów „ogół” liczył w Płocku 28 proc. mieszkańców. Pożyczkę ponownie promują dostojnicy państwowi. „Państwo z wojskiem, ale bez skarbu to karzeł trzymający maczugę olbrzyma”, przekonuje do powierzania funduszy Rzeczpospolitej „Generał –Pporucznik i Wiceminister Sosnkowski”. W kolejnych płockich placówkach oświatowych kończy się rok szkolny. W obecnej Małachowiance świadectwa dojrzałości odebrało 12 abiturientów. W obecności biskupa Nowowiejskiego odbyło się zakończenie roku w szkole organistowskiej. „Był to swego rodzaju popis-egzamin”. Uczniowie oprócz postępów w polskim, matematyce itp., musieli wykazać biegłość „z muzyki i harmonji”. Do miasta – na zaproszenie Narodowej Służby Kobiet Polskich – przyjechała porucznik wojska polskiego, przedstawicielka „legji kobiecej”, p. Ludwika Rudowska. Ochotnicza Legia Kobiet (OLK) była to polska ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 roku przez kobiety pragnące walczyć o niepodległość Polski. Spotkanie, rozpoczęte minutą ciszy ku pamięci Heleny Grabskiej z Orląt Lwowskich, odbyło się w „Białej Sali” I Gimnazjum Żeńskiego. Wystawa przeciwpożarowa w Warszawie w jednym ze swoich działów zamierza urządzić ekspozycję „pamiątek z wojny wszechświatowej”. Zwraca się za pośrednictwem redakcji o wypożyczenie zdjęć, planów, map, odezw i podobnych rzeczy, aby wzbogacić przeżycia odwiedzających. 17 czerwca po raz kolejny zaglądamy do pamiętnika Władysława Broniewskiego. Gorzki zapis o stratach polskiej armii. Kawaleria Budionnego rozbiła 5 i 6 kampanię. Propagandowe komunikaty sztabu generalnego i refleksje poety coraz bardziej się mijają. Oddział Broniewskiego też został zaatakowany. „Ja, jak zwykle, wyszedłem cało, chociaż byłem, jak to się mówi ”. Tymczasem oficjalnie na froncie północnym oddziały polskie przesunęły się naprzód. W rejonie jeziora Miadzioł odparto ataki bolszewickie. Na południu i zachodzie Czarnobyla na linii rzeki Uszy trwają zacięte walki. Polacy w rejonie Radomyśla otoczyli i rozbili jedną z armii konnych Budionnego, wzięli jeńców i zdobycz wojenną. .