17 MAJA 1920

17 MAJA 1920

17 MAJA 1920

„Kurjer Płocki” tego dnia nie ukazał się. Wiemy za to dokładnie, co 17 maja 1920 roku robił kultowy poeta, płocczanin i legionista Władysław Broniewski. Napisał o tym w „Pamiętniku”. Będąc w Kijowie, obejrzał w Operze „Fausta”, nauczył się jeździć na motorze… Tymczasem na południowym froncie między innymi odparto ataki na Krzyżopol, Długastrę, Miaskówkę oraz Czobotarkę. Poza tym trwała zwykła działalność patroli wywiadowczych.