15 CZERWCA 1920

15 CZERWCA 1920

15 CZERWCA 1920

Polscy harcerze rozgoszczą się na płockim pojezierzu – „Ministerstwo Rolnictwa przyznało Harcerstwu dominium Łąck z prawem korzystania z pałacu, jezior, ogrodu, kilkunastu mórg ziemi ornej, lasu i.t.p.”. Młodzi działacze nie próżnują. Zaplanowali miesięczną „kolonję” letnią dla 50 uczestników od lat 14. Koloniści znajdą w Łącku opiekę znanych sobie wychowawców, którzy zadbają o ich rozwój „moralny, duchowy i fizyczny”. Na wzór Warszawy okoliczni ziemianie mogą korzystać z pomocy harcerzy w ramach „obozów roboczych”. Warunkiem takiego ośmiogodzinnego wsparcia jest między innymi całodzienne utrzymanie grupy od 15 do 25 harcerzy od lat 14. Inne formy aktywności nie dotyczą już Łącka, ale szkolenia na Pomorzu „dla przygotowania przodowników harcerskich”. Po raz pierwszy świadectwa ukończenia kursu, po mszy św., otrzymali „wychowańcy” Seminarium Nauczycielskiego. Chwałę szkole miało nieść 17 absolwentów. Przypłynięcie do płockiego portu statku „Minister” sprowokowało redakcję „Kurjera Płockiego” do rozważań na temat braku kreatywności w nazewnictwie polskich jednostek. Wszak nie wypada pływać na „Kościuszce” albo, nie daj Boże, „Naczelniku”. A nie wiadomo co jeszcze wpadnie urzędnikom do głowy. Wzorem mogłaby być armada Władysława IV: „Łabędź”, „Strzała”… Kinoteatr „Corso”, kierowany przez Łazarewa, trzyma poziom. Zaprosił pensjonariuszy „Domu Inwalidów” w Płocku na bezpłatny pokaz znanego filmu religijnego „Żywot Chrystusa Pana”. Oprócz tego dyrekcja codziennie wpuszcza bezpłatnie po 10 inwalidów na przedstawienia, aby przyczynić się „dla złagodzenia ich doli”. „Kurjer Płocki” porusza sprawę dziwacznego małżeństwa amerykańskich celebrytów. Jak można być razem i nie być razem? Miss Fanny Hirst wyszła za mąż, ale jest ze swoim wybrankiem tylko wtedy, gdy jej pasuje. Przeczytajcie Państwo sami. Tymczasem na froncie północnym trwają silne walki wzdłuż Berezyny. Oddziały generała Sikorskiego zdobyły Domneryte, Kadubiszcze i Konary. Zaskoczony brawurową akcją wróg przeszedł na polską stronę. Na froncie ukraińskim wojska polskie przekroczyły „w porządku” rzekę Teterew.