13 MAJA 1920

13 MAJA 1920

13 MAJA 1920

Więzi lokalnej społeczności były bardzo mocne. Okazało się, że prasa tutejsza może podnosić morale wojska. Płocka gazeta w dużym ogłoszeniu zaprasza, aby wysyłać „Kurjer Płocki” na front! Skoro tak, to możemy założyć, że wieści z Płocka dochodziły też w drugą stronę, podobnie jak komunikaty z wojny do nas. 13 maja był długo oczekiwanym dniem dla 109 sług zrzeszonych w płockim Związku Sług św. Józefa. Związek był zacnym stowarzyszeniem społeczno-chrześcijańskim powołanym w styczniu 1919 roku w celu podniesienia kultury, poziomu wykształcenia, a przede wszystkim zabezpieczenia starości służących. I jeszcze interesujący drobiazg – gazeta, chcąc ratować rynek wydawniczy – wydała na swoich łamach utwór sceniczny „Misterium” A. Brückmana. „Zarzucić, by można mu tylko jedno, że chwilami forma przerasta treść, albo też treść utworu jest ”, pisał recenzent… Tymczasem na froncie nieprzyjaciel poniósł „zupełną klęskę” w walkach nad Berezyną i Dnieprem, Polacy zwyciężyli pod Gilbową. „Na Podolu rozbiły nasze oddziały pierwszą brygadę ukraińsko-sowiecką w sile dwóch tysięcy ludzi”.