O Was to śpiewać będą

O Was to śpiewać będą

O was to śpiewać będą

Kawalerowie Virtuti Militari, Krzyża Walecznych, Krzyża za Męstwo i Odwagę, adresaci rozkazów pochwalnych. Zakończyliśmy cykl prezentacji sylwetek odznaczonych obrońców Płocka 1920 r. Śladem publikacji historyka Grzegorza Gołębiewskiego, poszukiwań, ówczesnej prasy staraliśmy się przyoblec nazwiska obrońców w ciało, rodziny, a przede wszystkim dalsze losy po wojnie polsko-bolszewickiej. W przypadku mniej znanych osób było to niełatwe lub niemożliwe. Wielu spośród odznaczonych, szczególnie zawodowych wojskowych, zostało zamordowanych przez NKWD, część zginęła w czasie II wojny światowej, część pozostała na emigracji, a część odnalazła się w nowej rzeczywistości i dożyła sędziwego wieku. W każdym razie osobliwie plotły się losy walczących na ulicach Płocka w gorącym sierpniu 1920 r.
„Jeśli masz serce, oni wrócą”
(cytat pochodzi z nr 81 „Kurjera Płockiego” z dnia 10 kwietnia 1921 r., s. 4)

Dziękujemy Państwu za czas poświęcony na lekturę wpisów z cyklu „O Was to śpiewać będą”, a Książnicy Płockiej za ich przygotowanie.