Kpr. Antoni Młynarczyk

Kpr. Antoni Młynarczyk

Kpr. Antoni Młynarczyk

Kpr. Antoni Młynarczyk, żołnierz 1 pułku Łódzkiego, kawaler orderu Virtuti Militari, bohater. Nie znamy jego powojennych losów, wiadomo jednak, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej w Płocku przemyślnym fortelem przyczynił się do zajęcia barykady na ulicy Warszawskiej. „Pozorując dysponowanie siłami całego batalionu przez wydawanie komend dla nieistniejących kompanii, spowodował, że żołnierze rosyjscy, obawiając się okrążenia opuścili barykadę i oddali ją w polskie ręce.”, pisze Grzegorz Gołębiewski. Źródło: Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018