23 MAJA 1920

23 MAJA 1920

23 MAJA 1920

Przed stu laty tego dnia przypadało ruchome święto Zesłania Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Płocczanie bawili się na różnego rodzaju majówkach, które miały najczęściej jakiś zbożny cel. Miasto przez cały czas pamięta o polskości Śląska, Warmii i Mazur. „Całkowity czysty dochód” z wielce wesołej majówki, zorganizowanej przez młodzież „z pobliskiego nam Trzepowa”, będzie przeznaczony na poparcie akcji plebiscytowej. Z pięknej niedzieli korzystają też członkowie Towarzystwa Żeńskiego i Męskiego Konferencji Św. Wincentego á Paulo. „Uproszeni” kwestarze chodzą po ulicach ze „znaczkiem” na nędzę wyjątkową naszego miasta. Osoby pomagające ubogim proszą, aby obywatele Płocka nie odwracali się od kwestarzy i za najmniejszą choćby kwotę nabywali znaczek. Miasto czeka też na wielkie manewry wiosenne 24 maja w Radziwiu. Wilcze doły, okopy, walki pozycyjne, wybuchy min i granatów. Bilety są jeszcze do nabycia na miejscu. Tymczasem na froncie w walkach nad Berezyną oddziały nasze wzięły 400 jeńców i kilka karabinów maszynowych. Trwa ofensywa bolszewicka na południe od Dźwiny, a na wschód od Białej Cerkwi Polacy odparli oddziały wroga.