Kpt. Marian Władysław Zdunik

Kpt. Marian Władysław Zdunik

Kpt. Marian Władysław Zdunik

Kpt. pilot Marian Władysław Zdunik (1897-1985) podczas obrony Płocka wykazał się „dużą skutecznością w niszczeniu nieprzyjacielskiej artylerii i gniazd karabinów maszynowych”.

Urodził się w Krakowie w rodzinie kolejarza. Gimnazjum ukończył w Warszawie, służbę rozpoczął w armii austriackiej, ale szybko trafił do Legionów. Ukończył kurs lotniczy w Wiener Neustadt. Brał udział w obronie Lwowa. W sierpniu 1919 roku został skierowany do Szkoły Pilotów w Warszawie, a w maju 1920 roku powrócił do służby frontowej. Służył w 13. Eskadrze Myśliwskiej. Szczególnie odznaczył się w dniach 15-20 sierpnia, walcząc nad Nasielskiem, Pułtuskiem i Płockiem. W tym czasie wykonał wiele lotów szturmowych, atakując z nieznacznej wysokości piechotę bolszewicką. W trakcie walk o Płock wykrył stanowisko CKM, które ostrzeliwało polską piechotę. Śmiałymi atakami zmusił nieprzyjaciela do zaniechania dalszych ataków. Za szczególne zasługi odznaczony został orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. W 1924 awansowany do stopnia kapitana.

Od 1928 roku studiował na UW, później pracował m. in. w departamencie Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych. Walczył z Niemcami w 1939 roku, następnie przedostał się do Wielkiej Brytanii. Zmarł w Padiham i tam, na miejscowym cmentarzu, został pochowany.

Źródło: www. bequickorbedead.com

Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II, Koszalin 1991

Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018