Marynarze ze statku Stefan Batory

Marynarze ze statku Stefan Batory

Marynarze ze statku Stefan Batory

Dziś przedstawiamy odznaczonych orderem Virtuti Militari marynarzy ze statku „Stefan Batory”, jednostki towarowo-pasażerskiej, zarekwirowanej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej i wcielonej do Flotylli Wiślanej

Ppor. mar. Stefan Kwiatkowski, dowódca statku opancerzonego „Stefan Batory”, służbę wojskową zaczynał w armii rosyjskiej, potem służył w I Korpusie Polskim w Rosji. W 1919 roku znalazł się w polskiej Marynarce Wojennej, początkowo we Flotylli Pińskiej, a sierpniu 1920 roku we Flotylli Wiślanej. Order Virtuti Militari otrzymał za bohaterską postawę 18 sierpnia 1920 roku. Następnie kontynuował służbę w Marynarce Wojennej. Był zastępcą dowódcy żaglowca szkolnego „Iskra”, zastępcą dowódcy kontrtorpedowca „Wicher” i stawiacza min „Gryf”. Dowodząc tym ostatnim statkiem zginął 1 września 1939 roku podczas nalotu niemieckich bombowców.

Jan Myślisz, marynarz statku „Stefan Batory”, urodzony we Władysławowie, rodowity Kaszub i rybak z dziada pradziada. Brał udział w symbolicznych zaślubinach Polski z morzem 11 lutego 1920 we Władysławowie. W tym samym roku wstąpił do polskiego wojska i poszedł na front wschodni. W czasie obrony Płocka, ranny, prowadził ogień z armaty osiadłego na mieliźnie statku. Po wojnie był latarnikiem w Helu i wielkim obrońcą polskości. Zmarł w 1975 i został pochowany na helskim cmentarzu.

Źródło: Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2018