Ppor. Tadeusz Wachal

Ppor. Tadeusz Wachal

Ppor. Tadeusz Wachal

Ppor. Tadeusz Wachal (1896-1920) żołnierz 15 poznańskiego pułku artylerii ciężkiej, kawaler orderu Virtuti Militari (pośmiertnie). Urodził się w Chorkówce (powiat krośnieński). Podczas I wojny światowej zgłosił się ze starszym bratem Władysławem jako ochotnik do Legionów. „Brunet, oczy piwne, budowa ciała proporcjonalna”, zapisano w karcie wojskowej. Ukończył szkołę oficerską, rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 18 sierpnia w Płocku był obserwatorem baterii na prawym brzegu Wisły. Miał zaledwie 24 lata, kiedy zginął w walce na zachodnim skrzydle obrony, ostrzeliwując się wobec nacierających bolszewików. Trafiony pięcioma kulami poległ na miejscu. Pochowany jest w zbiorowym grobie legionistów na starym cmentarzu w Płocku. Źródło: Grzegorz Gołębiewski, Płock 1920, Warszawa 2020