19 SIERPNIA 1920 – przedpołudnie

19 SIERPNIA 1920 – przedpołudnie

19 SIERPNIA 1920

DZIEŃ CHWAŁY – przedpołudnie „O godzinie 11 -tej rano, dnia 19-tego sierpnia miasto było w rękach naszych” – pisze Tadeusz Świecki. To najważniejsze i najcenniejsze zdanie wśród kolejnych relacji. A jak ten dzień wspominają inni?