100 rocznica bohaterskiej obrony Płocka

100 rocznica odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych